Een recht of slecht gebit, na de beugel ?

Voor scheve tandengroei is een beugel dé oplossing, maar betekent wel dat het gebit lastiger te reinigen is.

Hierin staan wij u graag bij!

Het merendeel van de kinderen krijgt te maken met een beugel; meestal wanneer ze tussen de 10 en 12 jaar oud zijn. Op die leeftijd zijn vaak al de tanden en kiezen gewisseld die nodig zijn voor de orthodontische behandeling. Soms start men eerder met een beugel, als er een grote overbeet, of scheefgroei is van de kaken. Zolang de kaken in de groei zijn, is het mogelijk om invloed uit te oefenen op de stand. Scheve tanden en kiezen kun je op elke leeftijd corrigeren, daarom zien we ook steeds meer volwassenen met vaste apparatuur.

De gemiddelde duur van een beugelbehandeling is ongeveer twee tot drie jaar, afhankelijk van de ernst van een afwijking. Na de actieve behandeling volgt een retentieperiode, de fase waarin er wordt gezorgd dat er geen verschuivingen meer plaatsvinden of dat het gebit weer in de oude stand terugkomt. In deze periode wordt een spalkje geplaatst en of krijgt men een nachtbeugel.

Een spalkje achter de ondertanden en of de boventanden is wel een perfecte broedplaats van tandsteen. Schoonhouden en interdentale reiniging is daarom echt een must. Belangrijk is dus dat de mondzorgkundige in de gaten houdt of het spalkje nog goed vastzit en er geen recessies optreden. Indien dit wel het geval is, moet een patiënt terug naar de orthodontist, die vervolgens moet beoordelen waarom er een recessie optreedt of waarom een spalkje loslaat.

Vaste apparatuur met soms complexe banden en veren zijn oprecht lastig te reinigen, al helemaal met een simpele handtandenborstel. Wij als mondzorgprofessionals kunnen beugeldragers goed begeleiden en motiveren om met elkaar deze periode van het beugeldragen goed te doorstaan. Kom niet te laat! Het zou toch jammer zijn dat wanneer de beugel eruit gaat, het resultaat een kaarsrecht gebit vol gaten is!

 

Voor kinderen tot 18 jaar, valt mondzorg in de basisverzekering.

Kinderen tot 18 jaar hebben geen aparte tandartsverzekering nodig, kijk de polisvoorwaarden van de verzekering na wat er wordt vergoed.