Caries(= tandbederf, 'gaatjes')

Bepaalde soorten bacteriën in de tandplak vormen uit de suikers, die in voeding voorkomen, een zuur. Door dit zuur wordt het oppervlak van het glazuur en later ook het onderliggende dentine opgelost. Bij veelvuldig gebruik van suiker kan daardoor een gaatje (cariës) ontstaan.
De grootste kans op cariës bestaat in de groeven van de kiezen en tussen de tanden en kiezen in.

Verschijnselen
Wanneer cariës niet tijdig wordt behandeld, kan dit kiespijn en wortelpunt ontsteking veroorzaken. Uiteindelijk kunnen gebitselementen hierdoor verloren gaan.

Oorzaken
Slechte mondhygiëne en/of fluor-tekort.

Behandelingen
- voorkómen (= cariës-preventie) door regelmatig gebruik van fluoride
- dagelijks 2x tandenpoetsen
- weinig of geen suiker-houdend snoep gebruiken
- goede mondhygiène, waaronder flossen
- tandheelkundige behandeling van gaatjes/gaten in tanden of kiezen

Kies-/tandpijn

Lichte tot hevige pijn aan kies of tand.

Oorzaken
Doorkomen van kiezen en tanden bij jonge kinderen, een gaatje (= cariës), een (wortel-)ontsteking rond de kies of tand, een abces (= pus-ophoping), een holte-ontsteking (= sinusitis). Kiespijn door een holte-ontsteking uit zich vooral bij bukken of vooroverbuigen.

Behandeling
- bij pijn: eenvoudige pijnstillers, zoals paracetamol en prostaglandine-synthetase-remmers
- bij ontsteking: antibitotica
- kies- of tand-trekken (= extractie)