Tanderosie

We spreken van tanderosie wanneer tandglazuur of wortelcement wordt opgelost door zuur dat niet afkomstig is van mondbacteriën. Als je niets aan erosie doet, kan het glazuur op en duur zelfs geheel verdwijnen. Het er onder liggende tandbeen kan daarna ook in oplossing gaan.

Oorzaken
Tanderosie wordt meestal veroorzaakt door zuren meestal afkomstig uit dranken, maar soms ook uit voedsel. Ook maagzuur kan een oorzaak zijn. (denk aan overgeven door oa boulemie, anorexia of alcoholisme).

Het speeksel zorgt voor een natuurlijke bescherming tegen erosie. De buffercapaciteit zorgt ervoor dat zuren worden geneutraliseerd. Ook vormen de speekseleiwitten een neerslag op de tanden die een beschermende werking heeft. Deze zgn. pellicle wordt echter gedeeltelijk verwijderd bij het tandenpoetsen. Het proces van erosie zal dus met name plaatsvinden op schone tandoppervlakken, dus juist bij een goede mondhygiëne. Het zuur kan direct op het “schone” oppervlak inwerken. Maar ook als we direct na het nuttigen van zuur de tanden poetsen, slijt het door zuur geruwde oppervlak sneller weg!

Goed poetsen is echter op zijn beurt wel weer belangrijk om gaatjes of cariës te voorkomen. Zowel bij cariës als bij erosie wordt het glazuur ontkalkt. We moeten dus een onderscheid maken tussen tanderosie en tandcariës. Als een tandoppervlak niet goed is schoongemaakt, vormen de achtergebleven bacteriën zuur uit het suiker in de voeding, Het zuur wordt uitgescheiden op de tand, waardoor de cariës ontstaat. Tanderosie vindt dus juist plaats bij schone tandoppervlakken.

Waar komt men tanderosie in de mond tegen?
Tanderosie kan zich manifesteren op verschillende plekken in de mond.

*    de gladde vlakken aan de wang- en lipzijde, die dan dof en glad worden. (vooral door frisdrank)
*    kauwvlakken van de kiezen; meestal blijkt meer dan een element aangedaan. In de knobbels kunnen zelfs uithollingen ontstaan. (vooral door frisdrank en zure vaste voedingsmiddelen)
*    snijvlakken van de voortanden(vooral door frisdrank en citrusfruit)
*    verhemeltezijde van de voortanden (vooral door oprispingen en overgeven)


Hoe herkent men tanderosie?

Bij voortschrijdende erosie kan het glazuur dunner worden of zelfs geheel verdwijnen. Het lichtgeel gekleurde tandbeen wordt dan zichtbaar; de tanden worden dus geler! Het is ook mogelijk dat vullingen van metaal en composiet boven het tandoppervlak gaan uitsteken. Dit omdat deze vullingen niet worden aangetast maar het glazuur wel. De tanden en kiezen worden ook kleiner, met name bij de voortanden kan dit goed zichtbaar worden.