Algemene voorwaarden / Praktijkregels

* De algemene voorwaarden maken deel uit van de behandelovereenkomst.

* Behandelingsovereenkomsten worden in principe mondeling met de patiënten aangegaan.

* Van iedere patiënt, waarmee Mondhygiënepraktijk Den Helder een behandelingsovereenkomst aan gaat, wordt digitaal een dossier bijgehouden.

* Bij het aangaan van een behandelovereenkomst tussen patiënt en Mondhygiënepraktijk Den Helder, dient patiënt zich te vergewissen van de algemene voorwaarden (prakrijkregels) en het privacybeleid (deze zijn te vinden op onze website). Indien u het niet eens bent met de algemene voorwaarden of privacybeleid, dient u dit aan ons te mailen.

* Neem bij uw 1e bezoek aan ons mee:

  • verzekeringsbewijs / zorgpas
  • id-bewijs
  • (verwijzing tandarts)
  • wanneer u medicijnen gebruikt wilt u de bijsluiter meenemen. Mocht u meerdere medicijnen gebruiken neemt u dan een lijstje mee met de namen

* Voor uw 1e bezoek reserveren wij 30 - 60 minuten

* Wij werken in onze praktijk uitsluitend op afspraak. Dit betekent dat het zinloos is om zonder afspraak langs te komen met de bedoeling direct behandeld te worden.

* Wijzigingen in uw persoonsgegevens, verzekeringsmaatschappij of in gezondheid dient u ten allen tijden aan ons door te geven via info@pijfersdenhelder.nl of vooraf aan uw behandeling bij uw behandelaar.

* Bij het wijzigen of annuleren binnen 48 uur voor uw afspraak, worden er kosten in rekening gebracht (€ 34,90 per ingepland kwartier), ongeacht de reden, week-end, zon- en feestdagen tellen hierbij niet mee (deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar). De patient conformeert zich bij het maken van de afspraak automatisch aan deze annuleringsvoorwaarde.

* Bent u te laat voor uw afspraak dan kan het zijn dat we de behandeling niet meer volledig uit kunnen voeren en genoodzaakt zijn een nieuwe afspraak te maken. De kosten van de afspraak brengen we dan in rekening.

* Wij behouden ons het recht, dat indien u meer dan drie maal afwezig bent voor een afspraak (zij het met of zonder afbellen) of wanneer u verzuimt de openstaande nota te betalen binnen de hiervoor gestelde termijn, wij de behandelovereenkomst met u als patiënt kunnen beëindigen.

* Uw medewerking en motivatie zijn essentieel voor het bereiken van een mondgezondheid op niveau en om deze te behouden.

* Als door omstandigheden een medewerker is verhinderd, kan het zijn dat we het programma van elkaar overnemen zodat de afspraak alsnog kan door gaan.

* De sms-dienst / afspraak email herinnering is een reminder en een service vanuit de praktijk. Niet meer, niet minder. Het niet ontvangen van een sms is geen argument om de afspraak niet na te komen en geen argument om een eventuele boete terug te draaien. Ontvangt u geen sms / afspraak email herinnering om wat voor reden dan ook, dan verwachten wij u nog steeds op de vooraf afgesproken datum en tijd.

* Betaaltermijn van de factuur is 8 dagen. Bij het niet nakomen van de betaaltermijn, zal u 2 maal een herinnering ontvangen. Indien de factuur alsnog niet is voldaan binnen de gestelde betaaltermijn, dan is de praktijk gerechtigd voor rekening van patiënt incasso maatregelen te treffen, danwel derden daarmee te belasten. Alle hieruit voorvloeiende kosten zijn voor rekening van de patiënt.

* Bij betalingsachterstand is Mondhygiënepraktijk Den Helder gerechtigd de behandeling op te schorten of u uit te schrijven als patiënt.

* In de praktijk zijn huisdieren niet toegestaan.

* De patiënt is ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor de inzichten in de vergoedingen van zijn/haar zorgverzekeraar.

* Uit hygiënische overwegingen is het niet toegestaan te eten of te drinken bij ons in de praktijk.

* Behandelingen zullen gefactureerd worden volgens de tarieven van de Nza. Tarieven kunt u op onze website terugvinden,er hangt ook een overzicht in de praktijk.

* Mondhygiënepraktijk Den Helder is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen.