Klachtenregeling


Als u onverhoopt ontevreden bent ....

Als u bij uw mondhygiënist onder behandeling bent of bent geweest, heeft u waarschijnlijk gemerkt dat deze al het mogelijke doet u de hulp te bieden die u nodig heeft. Goed onderling contact is daarbij heel belangrijk. Gelukkig zijn de meeste patiënten tevreden over de behandeling die zij krijgen. Toch kan er wel eens iets mis gaan. Bent u ontevreden over bepaalde zaken of heeft u een klacht?

Het is belangrijk dat u iets met die onvrede doet. Vraag om een verhelderend gesprek met uw mondhygiënist. Meestal lost dit al veel onduidelijkheden op. De mondhygiënist kan nog eens uitleggen waarom zij iets op een bepaalde manier heeft gedaan. Bovendien is het voor de mondhygiënist belangrijk te weten, dat u een probleem heeft. U kunt dan gezamenlijk zoeken naar een oplossing.

Mochten wij samen geen oplossing kunnen vinden voor uw klacht, dan verwijzen wij u naar de folder klachtenregeling NVM-mondhygiënisten.