PPS -DPSI

Per 1 janauri 2021 is de DPSI-score vervangen door de PPS-score.

De PPS - DPSI score brengt uw tandvlees in kaart


De PPS - DPSI score is een manier om vast te leggen hoe de staat van het tandvlees en het kaakbot is. De DPSI score staat voor Dutch Periodontal Screening Index. Bij deze score wordt de mond in zes sextanten ingedeeld. Zowel in de bovenkaak als in de onderkaak de kiezen links, de kiezen rechts en de voortanden. Elk sextant krijgt een cijfer. Dit cijfer is de hoogste score die in het betreffende sextant gemeten wordt. Dus als het tandvlees er bij één kies heel erg aan toe is, geeft dat al een hoge score in dat sextant.

Indeling DPSI score:

Bij de DPSI score krijgt elk sextant een cijfer van 0 tot en met 4:

  • Score 0: geen afwijkingen aan het tandvlees, geen behandeling nodig.
  • Score 1: het tandvlees bloedt na sonderen, de behandeling bestaat uit instructie mondhygiëne.
  • Score 2: Er zit tandsteen of er zijn overhangende randen van vullingen of kronen. De behandeling bestaat uit het verwijderen van tandsteen, bijwerken van randen van vullingen of kronen.
  • Score 3-: er zijn pockets van 4-5 mm, zonder teruggetrokken tandvlees. Het kaakbot is licht aangetast. De behandeling: pocketstatus en parodontitis behandelen volgens paroprotocol: initiële parodontale behandeling.
  • Score 3+ pockets 4-5 mm, met teruggetrokken tandvlees. Het kaakbot is aangetast. Behandeling volgens paroprotocol: parodontiumstatus en initiële parodontale behandeling. Hierna evaluatie en eventueel lokale chirurgie.
  • Score 4: pockets van 6 mm of meer. Het kaakbot is ernstig aangetast. Behandeling volgens paroprotocol: parodontiumstatus en initiële parodontale behandeling. Hierna evaluatie en eventueel lokale of uitgebreide chirurgie.


DPSI score meten

Om de DPSI score te meten zal er een instrument, een pocketsonde, tussen het tandvlees en de tand in geschoven worden. De ruimte die hier zit wordt pocket genoemd. Op de pocketsonde staat een millimeteraanduiding en daarmee wordt de diepte van de pocket heel nauwkeurig gemeten. Hoe ernstiger de ontsteking, hoe meer het tandvlees los laat van de wortel en hoe dieper de pocket. Als het kaakbot aangetast is is er nog meer aanhechtingsverlies en zal de pocket nog dieper zijn. Bij gezond tandvlees is de pocket 0,5 tot 3 mm diep.


DPSI score voor de verzekering

De DPSI score is niet alleen belangrijk voor een protocollaire behandeling. Ook voor de zorgverzekeringen kan de score belangrijk zijn. Sommige verzekeringen vergoeden de behandeling pas als er met behulp van een DPSI score en een parodontiumstatus is vastgelegd dat er sprake is van parodontitis. Als er sprake is van gingivitis, waarbij het tandvlees wel ontstoken is maar er geen schade aan het kaakbot is, vergoeden sommige zorgverzekeringen codes voor de behandeling van parodontitis niet. Ook zijn er vaak röntgenfoto’s nodig en moet de behandeling soms aangevraagd worden bij de verzekering. Ook dan moet de DPSI code overlegt worden.Klik hier voor een filmpje over DPSI