Protocol

Voorkomen is beter dan genezen. Preventieve mondzorg is essentieel voor de mondgezondheid. Goede zelfzorg kan behandelingen en kosten voorkomen. Hierin staan wij u graag bij.


Onze doelstellingen:

het bereiken van een stabiele en gezonde gebitssituatie. Hierbij is een goede inzet van ons en van de patiënt van essentieel belang.


Bij behandeling van parodontitis volgen wij een protocol dat is opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Parodontologie.

Protocol:
1. DPSI bepalen.
2. Diagnostiek via parodontaal onderzoek (het in kaart brengen van het omliggende steunweefsel van tanden en kiezen)
3. Bespreking ernst situatie en behandelmogelijkheden
4. Initiële parodontale behandeling. (Intensieve professionele gebitsreiniging,boven en onder het tandvlees)
5. Uitgebreide instructie mondhygiëne
5. Herbeoordeling (met een parodontiumstatus)
6. Nazorg

Wanneer blijkt dat de parodontale situatie na behandeling niet of te weinig verbeterd kan er het volgende worden overwogen:

- Opnieuw initieel behandelen
- Laser behandeling
- Kweken van ontstekingsbacteriën
- Advies verwijzing parodontologiepraktijk

Controle en nazorg:
Nazorg is onlosmakelijk verbonden met een kwalitatief hoogstaande mondzorg. Deze controles zijn tevens een moment om de patiënt blijvend te attenderen op preventie. Controle en nazorg kunnen nieuwe uitgebreide behandelingen doen voorkomen.


Om voor vergoeding in aanmerking te komen (tand verzekering), dient bovenstaand protocol gevolgd te worden.