Tarieven 2020

    

A15Oppervlakte verdoving

   7,58

A10Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaireverdoving

14,58

C11Periodieke controle

22,16

C13Probleem gericht consult

22,16

C22Schriftelijke med. Anamnese

22,16

C28Uitgebreid onderzoek t.b.v opstellen en vaststellen behandelplan

104,95

X10Maken en beoordelen kleine röntgenfoto

16,33

X11Beoordelen kleine röntgenfoto

12,24

X23Beoordelen kaakoverzichtsfoto

25,66

M01Preventieve voorlichting en/of instuctie p. 5 min

13,07

M02Consult voor evaluatie van preventie p. 5min

13,07

M03Gebitsreiniging p. 5 min

13,07

M05Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit

26,24

M32*Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek

17,49

M30Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament

5,83

M40Fluoridebehandelingper kaak

14,58

M61*Mondbeschermer

26,24

T11Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus

154,51

T12Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus

169,09

T21Grondig reinigen wortel, complex

31,49

T22Grondig reinigen wortel, standaard

23,32

T31Herbeoordeling met pocketstatus, na initiele tandvleesbehandeling

90,38

T32Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiele tandvleesbehandeling

104,95

T33UItgebreid bespreken vervolgtraject na herboordeling

46,65

T41Beperkt consult parodontale nazorg

61,22

T42Consult parodontale nazorg

88,63

T43Uitgebreid consult parodontale nazorg

117,78

T44Complex consult parodontale nazorg

156,85

T60Evaluatieonderzoek met pocketstatus

154,51

T61Evaluatieonderzoek met parodontiumstatus

169,09

T82Tandvleescorrectie per element

55,39

T91Pocketregistratie

34,98

T92Parodontiumregistratie

69,97

T93*Bacterologische onderzoek t.b.v. tandvleesbehandeling

40,82

T94Behandeling tandvleesabces

78,71

T57*Toepassing lokaal medicament

62,97

T96Uitgebreide voedingsanalyse

58,31

V30Fissuurlak, eerste element

26,24

V35Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting

14,58

V40Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen

5,83

V50Droogleggen van elementen d.m.v. een rubberen lapje

11,66

U05*Tijdstarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten, p. 5 min.

15,32


J60Specifiek consult nazorg implantologie

54,72

J61Uitgebreid consult nazorg implantologie

89,54

C90Niet nagekomen afspraak (tarief per 15 min. ingeplande behandeltijd)

34,90


*
De materiaal- en/of techniekkosten worden afzonderlijk in rekening gebracht


NB – dit is een extract uit de tariefbeschikking tandheelkundige zorg 2019.

Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend, noch kan Mondhygiënepraktijk Den Helder aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de lijst. Voor de volledige tariefbeschikking verwijzen wij naar de website van de NZa www.nza.nl, dan wel naar de website van de NVM www.mondhygienisten.nl