Tarieven 2023

C001 Consult t.b.v een intake € 50,54
C002 Periodieke controle € 25,27
C003
Consult niet zijnde periodieke controle
€ 25,27
C014
Pocketregistratie
€ 39,90
C015
Parodontiumregistratie
€ 79,79
C010
Schriftelijke medische anamnese
€ 25,27
C012
Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan
€ 119,69



C90
Niet nagekomen afspraak (per 15 minuten) € 34,90
X10
Maken en boordelen kleine röntgenfoto
€ 18,62
x11
Beoordelen kleine röntgenfoto
€ 13,96
M01
Preventieve voorlichting en/of instructie (per 5 minuten)
€ 14,91
M02
Consult voor evaluatie van preventie (per 5 minuten)
€ 14,91
M03
Gebitreiniging (per 5 minuten)
€ 14,91
M05
Niet restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit
€ 29,92
M32
*/** Eenvoudig bacteriologisch onderzoek
€ 19,95
M30
Behandeling gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament, per element
€ 6,65
M40
Fluoridebehandeling, per kaak
€ 16,62
M61
* Mondbeschermer
€ 27,78
M80
Behandeling van witte vlekken, eerste element
€ 57,85
M81
Behandeling van witte vlekken, volgende element
€ 31,62
A15
Oppervlakte verdoving
€ 8,64
A10
Geleidings- en/of infiltratie verdoving
€ 16,62
V30
Fissuurlak, eerste element
€ 29,92
V35
Fissuurlak ieder volgend element in dezelfde zitting
€ 16,62
V40
Het polijsten, belslijpen en bijwerken van oude vullingen
€ 6,65



V91
Eenvlaksvulling composiet
€ 53,20
V92
Tweevlaksvulling composiet
€ 69,82
V93
Drievlaksvulling composiet
€ 83,12
V94
Meervlaksvulling composiet
€ 106,39
U05
Tijdtarief moeilijk behandelbare patienten (per 5 minuten)
€ 17,47
U35
Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patienten die verblijven in Wlz-instelling (per 5 minuten)
€17,47



T012
Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus
€ 192,83
T021
Grondig reinigen wortel per element, complex
€ 35,91
T022
Grondig reinigen wortel per element, standaard
€ 26,60
T032
Evaluatie initiële behandeling, of herbeoordeling met parodontiumstatus
€ 119,69
T033
Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling
€ 73,14
T042
Consult parodontale nazorg
€ 101,07
T043
Uitgebreid consult parodontale nazorg
€ 134,32
T044
Complex consult parodontale nazorg
€ 178,87
T161
* Bacteriologisch onderzoek t.b.v. tandvleesbehandeling
€ 46,55
T162
Behandeling tandvleesabces
€ 89,77
T163
* Toepassing lokaal medicament
€ 71,81
T165 Uitgebreide voedingsanalyse € 66,49

* de materiaal- en techniekkosten worden afzonderlijk in rekening gebracht (is geen onderdeel van het tarief)

Voor de volledige tariefbeschikking verwijzen wij naar de website van de Nza. Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend, noch kan Mondhygienepraktijk Den Helder aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de lijst.