Kosten parodontale behandeling 2023

Parodontitis is een tandvleesziekte waarbij kaakbot verdwijnt. Om uw kaakbot zo goed mogelijk op peil te houden, de ontsteking te minimaliseren en de gevolgen voor uw algehele gezondheid te beperken, is u voorgesteld om u te laten behandelen.

Bij Mondhygiënepraktijk Den Helder werken de mondhygiënisten volgens de landelijk geldende paro-richtlijn. In het paro-traject is een bepaalde volgorde van handelen opgenomen om u van een zo hoog mogelijke kwaliteit te voorzien. De onderstaande codes zijn de declaratiecodes. U kunt bij uw verzekering vragen in hoeverre u deze codes vergoed krijgt. In de meeste aanvullende verzekeringen wordt het rond de 75-80 % vergoed tot een bepaald bedrag per jaar. U doet er daarom goed aan om zelf uw verzekering te bellen en deze declaratiecodes te noemen.

Daarnaast vindt u de omschrijvingen van de behandeling. Daarachter staat het maximum bedrag. Deze tarieven zijn door de Nederlandse Zorgautoriteit opgesteld.

Het eerste onderzoek

T012 Onderzoek tandvlees € 204,16

Naast het klinisch meten van uw tandvlees moeten meestal ook röntgenfoto’s bekeken worden X11 (€ 14,78 per foto). Soms zijn de juiste foto’s al aanwezig, soms ook niet, deze zullen wij dan opvragen bij uw tandarts. Na dit onderzoek kan uw begroting verder gespecificeerd worden. Ook wanneer er besloten wordt niet verder het paro-traject te volgen, kan deze code gehanteerd worden.

Let op: de behandeling moet binnen één jaar na het onderzoek starten, anders moet het onderzoek opnieuw gedaan en gerekend worden.

 

Begeleiding mondhygiëne en oppervlakkige reiniging

Voordat de diepe reiniging van start kan gaan, moeten er aan de volgende voorwaarden voldaan worden:

  • Het moet passen in het te behalen zorgdoel, zorgplan en uw wens

  • U bent gemotiveerd om de behandeling te ondergaan

  • Er zijn geen verhinderde beperkingen van fysieke of medische aard

  • De behandeling valt binnen uw financiële mogelijkheden

  • U heeft voldoende tijd voor de behandeling

  • U werkt goed mee aan de behandeling; u volgt de adviezen goed op

Voorafgaand aan de initiële therapie / diepe reiniging vindt er een inventarisatie van uw zelfzorg plaats. Aan de hand daarvan volgt er voorlichting en begeleiding in het optimaliseren van de dagelijkse mondhygiëne. U ontvangt advies op maat omtrent gezondheidsgedrag en ook een gebitsreiniging boven de rand van het tandvlees.

Na deze interventie zou het kunnen dat het gewenste resultaat al is bereikt en dat een diepe reiniging (onder de rand van het tandvlees) niet meer nodig is.

Voor dit consult wordt de M-code gehanteerd. De M-code wordt per (afgeronde) vijf minuten in rekening gebracht: €14,91.

Diepte reiniging

Na het onderzoek volgt ‘initiële therapie’. De tanden/kiezen met een pocket (let op: het aantal blijkt dus uit het onderzoek) worden als volgt berekend:

T021 Grondig reinigen wortel, complex per tand/kies € 38,02

T022 Grondig reinigen wortel, standaard per tand/kies € 28,16

A10 Eventueel verdoving aantal keren x € 17,60

De tussentijdse beoordeling

Afhankelijk van uw situatie kan er besloten worden om tussen de grondige reiniging onder uw tandvlees en het bekijken van het resultaat hiervan u nogmaals te begeleiden in de eigen mondhygiëne en alles na te lopen. Afhankelijk van de zorgzwaarte wordt hiervoor berekend:

T042 Standaard nazorg € 107,01

T043 Uitgebreide nazorg € 142,21

Dit consult wordt berekend als er een ontoereikende mondhygiëne is, er een aantal te behandelen pockets zijn van 5mm of dieper (zonder complicerende factoren), vatbaarheid voor parodontale ontstekingen of op meerdere items een zwaardere nadruk moet worden gelegd.

T044 Complexe nazorg € 189,38

Een complex consult nazorg is in principe hetzelfde als een uitgebreid consult nazorg met aanwezigheid van complicerende factoren zoals een furcatie (botverlies tussen wortels van een kies).

De evaluatie

Na drie maanden volgt er wederom een onderzoek (evaluatie) en zal in de meeste gevallen de nazorg worden uitgevoerd.

T032 Evaluatie € 126,72 en T033 Bespreking evaluatie € 77,44

Nazorg

Na nazorg is in het begin elke drie maanden nodig. Nazorg blijft altijd nodig. Stopt u met behandelen, dan loopt de situatie achteruit en moet er opnieuw begonnen worden.

T42 Standaard nazorg € 107,01

T43 Uitgebreide nazorg € 142,21

Dit consult wordt berekend als er een ontoereikende mondhygiëne is, er een aantal te behandelen pockets zijn van 5mm of dieper (zonder complicerende factoren), vatbaarheid voor parodontale ontstekingen of op meerdere items een zwaardere nadruk moet worden gelegd.

T44 Complexe nazorg € 189,38

Een complex consult nazorg is in principe hetzelfde als een uitgebreid consult nazorg met aanwezigheid van complicerende factoren zoals een furcatie (botverlies tussen wortels van een kies).

Herbeoordeling

Eén keer per jaar / twee jaar moet opnieuw het onderzoek worden gedaan.

T032 Herbeoordeling € 126,72

En

T033 Bespreking € 77,44

Andere codes / Uitzonderingen

T161 Bacteriologisch onderzoek (kweek) € 49,28 exclusief laboratoriumkosten

T162 Behandeling abces € 95,04

T165 Voedingsonderzoek € 70,40

T163 Lokaal medicament € 76,03 exclusief kosten medicament

J35 Implantaat onder tandvlees reinigen € 26,18

Uit het protocol

Als blijkt dat er geen pockets meer aanwezig zijn, dan worden er geen T-codes meer gehanteerd. Uw tandsteen en de voorlichting kunnen dan (weer) onder de M-code gedeclareerd worden. Dit is een 5-minuten tarief: € 15,78

Minder betalen

De genoemde bedragen zijn maximum bedragen. We hebben de plicht om de juiste code te declareren. Het is goed te weten dat uw eigen inzet en zelfzorg vaak zorgt voor minder kosten. Uitstellen van behandeling is soms niet te voorkomen. Het is echter een illusie dat hiermee kosten worden bespaard. De kosten zullen hierbij juist hoger uitkomen

Wanneer blijkt dat de parodontale situatie na behandeling niet of te weinig verbeterd kan er het volgende worden overwogen:

- Opnieuw initieel behandelen
- Laser behandeling
- Kweken van ontstekingsbacteriën
- Advies verwijzing parodontologiepraktijk

Controle en nazorg:
Nazorg is onlosmakelijk verbonden met een kwalitatief hoogstaande mondzorg. Deze controles zijn tevens een moment om de patiënt blijvend te attenderen op preventie. Controle en nazorg kunnen nieuwe uitgebreide behandelingen doen voorkomen.