Kwaliteits Register


Kwaliteitsregister Mondhygiënisten (=KRM)   

Wilt u een goede mondgezondheid, stralende tanden, gezond tandvlees en een frisse adem? Uw mondhygiëniste helpt u om dat te bereiken én te behouden.

Vanzelfsprekend wilt u worden behandeld door een mondhygiëniste die voldoet aan de kwaliteitseisen die de beroepsgroep stelt.Bij ons in de praktijk ingeschreven KRM mondhygïënsten:                                                    

Dhr.  R.P.A. Pijfers    

Mw.  P. Mosch                               

             

  • De mondhygiënisten in het KRM ....

  • Zetten zich in voor een goede, professionele uitoefening van hun beroep.

  • Bezitten het HBO-diploma "mondhygiënist" dat wettelijk is erkend.            

  • Behandelen voldoende patiënten om hun werkervaring op peil te houden.

  • Houden hun beroep via (na)scholing verplicht bij.

  • Onderschrijven de Gedragscode en het Beroepsprofiel van de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten.

  • Nemen deel aan een klachtenregeling die voldoet aan de Wet Klachtregeling Cliënten Zorgsector.

   
Wilt u weten of uw mondhygiëniste bij het KRM is ingeschreven of bent u op zoek naar een geregistreerde mondhygiënist? Ga naar:    http://www.kwaliteitsregistermondhygienisten.nl/vind-een-mondhygienist  

Onze praktijk is ook aangesloten bij Stichting Garantiefonds Mondzorg